per ardua ad astra

Just another WordPress.com weblog

Natur og kultur

Natur er alt.

Kultur er vår måte å leve i naturen på.

Vår sivilisasjon er en måte vi har ordnet tilværelsen for å overleve sammen.

Landbruk og industri, moral, religion og politikk er.. selv om vi har mye plast, betong og støy, vår måte å leve på i naturen.

Noen av oss føler oss «fremmede» for vår sivilisasjon, noen av oss føler oss » fremmede» for naturen.

I spenningen mellom det å føle seg ett med, og det å føle seg fremmed for, skaper menneskene videre på sin kultur.. for å «komme til rette med det»… dette å leve.
Uansett er det naturen vi har å forholde oss til. Alternativer er ikke!

Det at vårt øye er slik innrettet at det passer til solens lys, og sammen gir, mitt øye og solen, meg en unik sans…. synet….

Det er viktigere for meg enn at det finnes brennesler, flodbølger og isbreer….

det at jeg kan se brenneslen og velge hvilke måte jeg vil forholde meg til den: la den brenne meg..eller gå utenom..eller bruke den…eller studere den…

Denne muligheten til å se, være bevisst, kunne velge, kunne reflektere er vår natur!
Det at jeg kan spise en sild og så har min kropp evnen til å lage meg og mine celler av denne silden , mens en torsk spiser silden og lager torskeceller av den……. det er natur.

Det at jeg ser fisken, forholder meg til det jeg ser, velger å fange den og å spise den er natur.

Måtene jeg finner på å gjøre dette på er kultur.

Mine gode «humane» fangstredskaper kommer av at når jeg ser medskapninger vri seg i smerte, så pønsker jeg ut smertefrie feller.

Det er i min natur en bevissthet.

Bevisstheten næres og aktiveres ved mine naturlige prosesser, sanser og aktiviteter.

Denne bevistheten bruker jeg når jeg velger mellom ulike handlingsalternativer. Med min bevissthet skaper jeg kultur. Enten jeg velger å bli vegetarianer, eller slakter..

Dette er spranget fra natur til kultur. Det ligger i vår naturs mulighet til å velge.

I valget er menneskets etikk.

Hva som påvirker våre valg er alt i vår natur, vår bevissthet og vår kultur.

Mine gode sildeoppskrifter er der til å velge i fordi min natur har smakssanser, smak som registreres av min bevissthet…og som gir ulike nivåer av glede…

Vår naturs evne til glede er svært viktig for våre valg.

Det å nyte… det å le….det å gråte….det å beskytte mot smerte… beskytte mot angst..

og å kunne tenke :»for meg så også for andre»… det å kunne tenke:» vi»…gir de viktigste motivene i våre valg.

For jeg er natur! Jeg er av og i den grusomme og fantastiske naturen.. og jeg har en bevissthet om dette…
og jeg verdsetter dette.. for meg selv og for enhver..
Enhver kultur begrunnes i skapningens bevissthet i det skapte…

Kulturen begrunnes i det som finnes,  naturen, som er det vi har funnet….

Alt vi kan vite om Gud ….er naturen……… altet.

I naturen og bevisstheten er vi i Gud .

I dette er vår glede og vår smerte.

juni 26, 2008 Posted by | Blogroll, Etikk, tro og tanke, natur og dyreliv, Visjon og viten | Legg igjen en kommentar