per ardua ad astra

Just another WordPress.com weblog

Drømmelegen og vitenskapelige tryllekunster

Jeg vil gå til legen min og si:

«Du som råder over det beste og siste i vitenskapens behandlingstilbud, hør hva jeg trenger hjelp til:

Logg deg inn på sentralnervesystemet mitt og lokaliserer  de områdene som har nedslitte filer,

og gå særlig nøye inn på de områdene som er sårbare for nikotingiften.

Mens du er innlogget vil jeg be om at du sjekker og reprogrammerer alle overstyrende funksjoner knyttet til nyrene,

særlig blodets evne til å oppta oksygen.

Sjekk nivåene og refil  i gangliene med transmittersubstansene,  særlig forekomsten av  acetylkolin.

Gi lungene økt oksygenopptak, og sett nyere programvare inn for å styrke  alveolenes kapasitet.

Skaff også ny programvare for  all bevegelse, all glatt muskelatur,

særlig hjertets muskelstyrke,

og alle safters og hormoners ballanse.»

«Ja», svarer legen. «Et øyeblikk»

Så tar legen kvantespranget.

Samlende allverdens vitenskapelige databaser i sitt helbredende sprang,

ut i elementærpartiklenes lykkelige allmektighet

svinger han sin vitenskapelige tryllestav

i mitt sentralnervesystem.

«Du har  startet omprogrameringen», smiler legen, «og vi fortsetter med behandlingen om en uke. Jeg har notert dine kvanteverdier og gitt deg beskjed om hva du ønsker.»

Drømmelege?

Nei,  siste nytt i kvanteteknikk ( litt usikker på terminologien her),  og det gjør ikke vondt!

Det har økt min evne til å kommunisere med mine celler.

Så vil det vise seg om jeg overskrider nåværende statestikk og prognoser for mitt tilfelle.

Reklame

juli 14, 2008 Posted by | Blogroll, Røkestopp/helse, Visjon og viten | 4 kommentarer

Nikotin og acetylkolin. Den kloke jungeltromme.

Da jeg sluttet å røyke (fordi jeg måtte), fikk jeg jungeltrommenes råd:

Tygg rå kål.

Hver gang du får abstinenser: Tygg rå kål, sakte, grundig , til hver trevl er oppløst.

Vel, jeg fulgte rådet. Det var enkelt, ikke dyrt, ikke fetende.

Jeg tygget og tygget.

Smaken av rå kål er enorm! Den vokser med tyggingen og fyller hele hodet, og distraherer virkelig røykeabstinensen. Jeg tenker nå i ettertid at livet ble så mye enklere med kål. Ja, det hendte jeg våknet om morgenen og tenkte: Nå må jeg ha litt kål.

Behøver jeg fortelle at min nærmeste familie fant det sært… men de ville heller ha en lykkelig kåltygger enn en frustrert røykeabstinensfurie i nærheten. Så for all del.. ingen diskuterte den virkeligheten jeg opplevde.

Jeg prøvde samtidig å lese litt om nikotinets virkninger. Det var vanskelige å finne. Fortsatt er jeg svært interessert i materiale om dette. Men i min søken kom jeg over noe:

I «utvalgte tema frå «Naturfag med miljølære» for førskulelærarlinja (utvida utgave)

av  Ingvar Leiv Leknes, fra kap 19, fant jeg en kortfattet innføring i sentralnervesystemet, som da er stedet hvorfra nikotinen utøver sine giftvirkninger.

Der stod det en liten ,illustrert setning, (ill. var tegningen av acetylkolinet):

Figur 232. Acetylkolin er eit transmittarstoff i det somatiske og det parasympatiske nervesystemet. Stoffet bind seg til spesielle mottakarstrukturar (reseptorar) i den postsynaptiske membranen. Den funksjonelle gruppa har positiv lading. Nikotin har liknande funksjonell gruppe som acetylkolin, og fester seg derfor på acetylkolinreseptorane og påverkar såleis cellene. Nikotin opptek såleis acetylkolinstoffet sin plass og er ei nervegift. Giftstoffet muscarin i rød flugesopp (Amantia muscaria) har liknande funksjonell gruppe som nikotin og bind seg derfor også til acetylkolinreseptorar. Stoffet er ei farleg nervegift.

Da jeg leste dette for mannen min, fikk han et merkelig «aha» uttrykk i ansiktet.

«Vet du,» sa han, » da jeg leste  tysk litteratur om produksjon av sauerkraut (tysk surkål), diskuterte de kålens store forekomst av acetylkolin, men at det ikke var mulig å bevare dette når man tilberedte kålen.

Det er flyktig og utnyttes bare i rå, ubehandlet tilstand.»

«Betyr dette,» sa jeg, «at når jeg tygger rå kål, da får jeg i meg dette acetylkolinet?»

Ja, så var det en  kjerne av «jungel»erfaring i dette rådet som jeg hadde vært så heldig å få.

Jeg,og mange før meg, hadde en erfaring av at å tygge rå kål ga god effekt mot nikotinabstinens.

Dette dreier seg om røykesug og dertil hørende humør, bare så det er klart.

Jeg mangler kunnskaper om acetylkolinets mange egenskaper, kanskje flere andre gode egenskaper er enda viktigere, men jeg kan bare si noe om min erfaring.

Det er så enormt mye kunnskap rundt omkring, problemet er bare at det er «rundt omkring», og ofte vanskelig tilgjengelig…. og noe «glemmes» i gamle, tyske industriskuffer, fordi ingen spør etter det…

Kanskje er det viten nok i dette til å ta patenter , lage medisiner, eller det er kanskje allerede vurdert.

Patent på rå kål får man neppe, men inntil noen klarer å lage dette som medisin… prøv selv. Det er billig og helt uten bivirkninger.

Sender herved jungeltrommen videre med (håper jeg) enda større tyngde.

LYKKE TIL med røykestopp!

juli 5, 2008 Posted by | Røkestopp/helse | 4 kommentarer