per ardua ad astra

Just another WordPress.com weblog

Jern. En Bokbloggturne.

Jeg er først ut i denne bokbloggrunden. Etter meg, den 23.03,  er det :

http://biblblogg.blogspot.com/

Boken «Jern»  fikk  Rudyard Kiplings dikt  «Cold Iron»  frem i tankene mine. Derfor vil jeg ramme inn denne  «bokbloggen»  med  det, og la diktet gi det jeg tenker:

Cold Iron

«Gold is for the mistress-  silver for the maid-   Copper for the craftsman cunning at his trade.»

«Good!» said the Baron, sitting in his hall, «But Iron –  cold Iron-  is the master of them all»

So he made rebellion  ‘gainst the King his liege, Camped before his citadel and summoned it to siege.

«Nay!» said the cannoneer on the castle wall, «But Iron-  cold Iron-  shall be master of you all!»

Woe for the Baron and his knights so strong, When the cruel cannon-balls laid ’em all along;

He was taken prisoner, he was cast in thrall, And Iron-  cold Iron-  was master of it all!

Yet his King spake kindly (ah, how kind a Lord!) «What if I release thee now and give thee back thy sword?»

«Nay!» said the Baron, «mock not at my fall, For Iron –  cold Iron-  is master of men all.»

«Tears are for the craven, prayers are for the clown-  Halters for the silly neck that cannot keep a crown.»

«As my loss is grievous, so my hope is small, For Iron-  cold Iron- must be master of men all!»

(Diktet fortsetter etter innlegget.)

Jeg leste boken med glede.

På engasjert  og frodig vis tar forfatteren oss med på et lite «overlevelsessenter» i Østfold.  Her møter vi Biv Boeser, lederen for fellesskapet, og hans tanker om tiden vi lever i. Han evner å bruke både religionene og vitenskapen slik at «sannheten» om vår tid fremkommer som en syntese av det hele.

Enten man er muslim, kristen, jøde eller moderne vitenskapsmann favnes man av Boeser-hypotesen. Han holder et oppgjør med oss alle fordi vi er av samme rot. Vi er alle bærere av de samme urerfaringer og har hver vår måte å gjengi historien på, som øyenvitner både har likheter og forskjeller i sine vitneprov. Disse kulturenes vitneprov, de hellige skriftene,  er på hvert sitt vis «avlagt  under ed». Slik sett er vi hverandres sidestykker  og motstykker med felles  årsaker. Derfor er det lett å delta på Folkvangseminarene, man gjenkjenner noe og lærer noe nytt på en usentimental og åpen måte.

I de 4 første kapitlene i boken presenteres  vi for de tre hovedpersonene. Vi lærer å kjenne Gro gjennom hennes blogg, Ina gjennom hennes Epost til Richard og Ove gjennom manuset «Kali Yuga». Og  vi får vite bakgrunnen for at de dro til Folkvang. Og slik oppsummerer Ina de første inntrykkene av «sekten»  i en Epost til Richard:

«Dette er en religiøs/politisk survivalist-bevegelse. …..  Vi har ikke gode tider foran oss. Budskapet er tydelig: Enden er nær, Obahma er Antikrist, vi styrer mot globalt verdensdiktatur, en solnedgang for menneskeheten under jernhælen, og vi her på Folkvang er nødt til å isolere oss, bli selvforsynte, trekke opp stigen etter oss.» (så langt Ina)

Via den vitenskaplige hypotesen «Big Bang»  og den eldgamle legenden «De Gamle»,  får vi bakgrunnslegender for bl.a. troen på evig liv , reinkarnasjon, synd , straff og det å trygle om nåde og barmhjertighet.

Det «onde» man fryktet fra gammel tid av var en planet som kom med ild, flom eller andre katastrofer, Marduk ble den kalt. Den har en eksentrisk bane , er den 9. planeten  i solsystemet,  og den kommer hvert 3600 år.  Man husket den for de store ødeleggelsene den voldte, og man «spådde»  at den ville komme igjen og igjen.

Det er denne planetens gjenkomst som er sentral i Folkvangs endetidstro. Alt annet er brukt som egnet stoff til denne sannhetens bekreftelse.

Jeg vil ikke si mer om handlingen enn at den tilfredsstiller forventningene. Og at Boeser etterhvert  konfronteres med sitt motstykke i personen Søderberg. Dette møtet aktualiserer bakgrunnen for de sterke kreftene som preger vår nære fortid, 2.verdenskrig, og den konflikt som ingen til idag, har  klart å løse i Midtøsten.

Man behøver ikke være «enig» hverken med Boeser eller Søderberg for å fryde seg gjennom de mest alvorlige temaene i vår kultur. Torgrim Eggen konkluderer ikke, han lar begge stå for sitt. Og om noen ville gå inn i de mange og vanskelige temaene Eggen berører i boken «Jern», vil de sikkert bli full av teologiske, vitenskaplige og politiske tanker hvor de vil kunne argumentere både for og imot de mange vinklingene han har gjort i boken sin.  Og man vil nok oppdage at avstanden mellom Galileis og Aristoteles tilhengere er like dagsaktuell, og at våre universiteter er drivhus for skolastikere som skaper hver sine hypoteser, så man i fred og ro kan ha sitt lille Folkvangkontor og argumentere for sin selvvalgte «sannhet». Som Hernes så treffende skrev det i morgenbladet (12-18mars):» Min hypotese er…»

Jeg har stor sans for Eggens frodige utfoldelse av både «begynnelse og ende» , jeg savnet bare pleiadesirkelen i hans fremstilling av det sykliske, og Daniels bilde av de fire klassiske tidene.  Men blås i det, så har jeg bare gleden av å legge det til selv.

Den vonde smaken som likevel blir sittende i en , og som er den kanonkula, eller planeten som feier en av banen, det er at dette er en syntese av vår kultur, hvor Eggen viser oss et dommedagsgrep på vår samtid.  Måtte den «Jern-Eggen» være «jern fra Calvary».

For slik  fortsetter Kipling:

Yet his King made answer (few such Kings there be!) «Here is Bread and here is Wine – sit and sup with me.

Eat and drink in Mary’s Name, the whiles I do recall How Iron-  cold Iron –  can be master of men all!»

He took the wine and blessed it. He blessed and brake the bread, With His own Hands He served Them,

and presently He said:» See! These Hands they pierced with nails, outside My city Wall,

Show Iron-  cold Iron-  to be master of men all.

Wounds are for the desperate, blows are for the strong. Balm and oil for weary hearts all cut and bruised with wrong.

I forgive thy treason-   I redeem thy fall-  For Iron-  cold Iron –  must be master of men all!»

«Crowns are for the valiant-  sceptres for the bold! Thrones and powers for mighty men who dare to take and hold!»

«Nay!» said the Baron, kneeling in his hall, But Iron-  cold Iron- is master of men all!

Iron out of Calvary is master of men all!»

Reklamer

mars 20, 2010 - Posted by | Bøker, Blogroll, Dikt, Etikk, tro og tanke, Min kamp, Synsing

7 kommentarer »

 1. […] Første blogger ut er Predikeren, og du kan lese hele blogginnlegget her. […]

  Tilbakeping av Bokbloggturnéen » Blog Archive » Turné #3: Jern av Torgrim Eggen; første blogg! | mars 22, 2010 | Svar

 2. En kunnskaps- og perspektivrik lesning, predikeren! Det virker som om denne romanen gir i noenlunde proporsjon til hva man allerede har, og det er noe en forfatter aldri helt kan forutse.

  Storartet å bruke Kiplings dikt til å ramme inn det hele; til tross for alle forsøk på å avlive ham («rasist» og «imperialismens poet» og alt slikt) er Kipling en forfatter vi ikke så fort blir ferdige med. Men hva «playadesirkelen» er må du nesten forklare meg.

  Kommentar av Torgrim | mars 26, 2010 | Svar

 3. Hei, takk for kommentar!
  Og takk for flott leseropplevelse.
  Pleiadesirkelen, eller pleiadeåret er knyttet til vårpunktets bevegelser.(Beklager at jeg stavet det feil.)
  Vårpunktet, det er skjærings»punktet» mellom det plan som solen og planetene danner og det plan jordens ekvator danner.
  Altså, jordaksen heller (jorden går sin skjeve gang) i forhold til sine medplaneter og solen.
  Dette vårpunktet «beveger» seg. År etter år flytter det seg ørlite grann langs ekleptikken.Det bruker ca 25000 år på å vandre hele sirkelen rundt.
  Denne sirkelen går gjennom pleiadene (syvstjernen), og kalles av og til opp etter den.
  Som Herren svarer Job(39,31 med forbehold om vår norske oversettelse) Kan du knytte Syvstjernens bånd , eller kan du løse Orions lenker? Pleiadene er i gresk mytologi «de syv søstre», noe vår norske tradisjon oppkaller de golde fjell etter. Jeg vil bare ha frem at vi har noen gamle tradisjoner bak disse betegnelsene.

  Jorden er , som Snorre sier, en svirresten.
  Eller en snurrebas.
  Snurrebas er en gammel leke og et morsomt ord for zoodiaken:
  snurre (gå rundt sin egen akse) og bas, som på gammelnorsk ble utlagt som baas, altså båser for dyr.

  Et pleiadeår er kanskje en «riktigere» betegnelse enn pleiadesirkelen.
  Denne storsirkelen, på 25000 år, uttrykkes også ved at polaksen tegner sin sirkel på himmelen. Den kalles et Platonisk år, og i NT kalles de enkelte «båsene» for «eoner», oversatt med «husholdninger» .. Det er sikkert flere betegnelser på dette, f.eks. er det den samme storsirkelen i den indiske tradisjonen.

  Det betyr, rent praktisk, at «vårpunktet» beveger seg Ca 2000 år i hvert stjernetegn. Dette gir, i astrologisk tankegang,jordens karakter i ca 2000 år om gangen. Nå er vi akkurat vandret ut av fiskenes tid, den har vart i ca 2000 år og gitt vår kultur sitt særpreg.
  Fisken og jomfruen er motsatt hverandre og vil sammen prege /herske i fiskenes tid. Da kristus hadde symbolet fisk, og han var født av en jomfru, ser vi det mest iøynefallende ved den tid vi nå har gått ut av. Som sangen «the age of aquarius» viste oss på 60-tallet har «vårpunktet» nå beveget seg inn i vannmannens tegn, og der vil den være de neste 2000 år. Motsatt vannmannen er løven. Hva fremtiden vil by på kan man bare fable om utfra hva man kjenner til om disse symbolene.
  Før fiskenes tid var værens tid. Motsatt væren er vekten. Denne tiden var preget av lovgivere og dyreoffer, særlig væren var det fullkomne offer. Man ble «veiet og funnet for lett» og ofringene utlignet dette.
  Før væren var det oksens tid med ørnen som samhørende bilde.Det er få historiske kilder vi har fra denne urgamle tid, men de glimtene vi har fra denne tiden gir absolutt inntrykk av at oksen var av stor betydning. Og at gudene fløy og at «fuglemannen» hadde ørnevinger.

  Tja, dette ble kanskje uklart?
  Jeg er ikke astrolog eller astronom, så jeg anbefaler en redegjørelse fra fagfolk.

  Kommentar av predikeren | mars 26, 2010 | Svar

 4. Da er jeg med. Jo, jeg er kjent med deler av dette. Jeg har undersøkt ulike sykliske verdensoppfatninger, og til slutt måttet skrelle bort endel forestillinger som ikke passet i boka (f.eks. noe så grunnleggende som at ifølge vesentlige kilder skal Kali Yuga vare i 240.000 år!). Det passet ikke meg. En bok som «Jern» hviler i stor grad på fusk med kilder, og på en høyst uhederlig sammenblanding av religionshistorisk materiale og kunstneriske visjoner, særlig fra SF-litteratur.

  Underveis ble det kastet mye stoff. For eksempel brukte jeg mye tid på Daniels bok, uten at noe av det såvidt jeg kan se havnet i den endelige teksten. Nå vet du sikkert at nettopp Pleiadene spiller en viktig rolle i moderne new age-forestillinger — jeg henviser til disse et par steder — og jeg har ofte lurt på hvorfor nettopp Pleiadene? Av alle steder «de andre» kan tenkes å komme fra? Muligens har du gitt meg noe av svaret.

  Kommentar av Torgrim | mars 27, 2010 | Svar

 5. Ja, mange spekulerer. Din bok er nettopp herlig ved den «uhederlige» sammenblandingen som du kaller det, og at du evner å skape en syntese.
  Men «vårpunktet» er astronomisk definert kunnskap. Aktuell for den delen av astronomien som bedriver kalenderstudier.

  Hvorfor man nå, f.eks. som Melchizedek-sekten, «løsriver» Pleiadene fra denne funksjonen kan jeg bare spekulere over. De vektlegger jo at Pleiadene ligger i stjernebilde Tyren(som muligens er årsaken til opphavet til Pleiadenavnet på storsirkelen). Altså tiden «Adam blir en levende sjel»(Michelangelo), tiden jødenes kalender starter og tiden hvor «vårpunktet» er i Tyren.

  Vel, jeg streifer nå rundt i dette av glede og nysgjerrighet. Jeg har merket meg at astrologien, som var datidens store både vitenskap og religion, ikke kommer frem i tolkninger og forståelser av den tiden. Pussig?
  Det er nok ikke bare forfattere som fusker litt for å få det som de vil!

  Kommentar av predikeren | mars 27, 2010 | Svar

 6. Det er riktig som du sier. Astrologi hadde en sentral plass i oldtidsvitenskapen som vi ikke helt tar med i regnestykket. Jeg er innom dette i «Jern», blant annet hvor Biv sier:

  «Man skal huske at astrologi og astronomi fra gammelt av var en og samme vitenskap, og at det er et typisk tegn på vår degenererte tid at denne visdommen (…)»

  Så stiller han et retorisk spørsmål som jeg av en eller annen grunn lot meg overtale til å stryke i manus (jeg tror astrologi-skepsisen var sterk hos redaktørene, og de maste om bedre «flyt»):

  «Hva kom først av de tolv følgeslagerne og alle sivilisasjoners tilbøyelighet til å dele inn stjernehimmelen på denne måten?»

  Kommentar av Torgrim | mars 28, 2010 | Svar

 7. Ja, da jeg leste boken stusset jeg på hvorfor du ikke nevnte mer om det astrologiske da du var innom det, men du hadde så mye annet så jeg savnet det ikke.

  Jeg undres også over at slik man deler «snurrebasen» i 12 deler, deler man året i 12 deler, og døgnet deles i 2x12deler.

  Jeg tenker at kanskje 12 lå som en enhet i tallsystemene, slik at det derfor fremkommer som naturlig?
  Eller var det kanhende relatert til sirkelen og kvadratet, slik man konstruerte det klassiske horoskopet, ved de 12 «rom» som oppstår mellom sirkel og kvadrater i denne konstruksjonen?
  Eller kanhende er det tydelig ,for den som observerer stjernene og solens gang, at det er tolv adskilte stjerne»bilder» som knyttes til ekleptikken, slik at det bare er å telle det man ser? Det kreves ihvertfall lang tids systematiske observasjoner og gode matematiske ferdigheter for å kunne skape et kalendersystem.

  Det er mye spennende materiale her, og jeg har en tendens til å fortape meg i mine egne assosiasjoner, mens jeg egentlig helst ville hørt dine.

  Kommentar av predikeren | mars 28, 2010 | Svar


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: